کارمزد خرید و فروش سهام و اوراق بهادار در بورس

مطابق ضوابط ابلاغی ، در هنگام خرید و فروش اوراق بهادار ضریبی از ارزش معامله تحت عنوان کارمزد در نظر گرفته شده و از معامله کننده دریافت می‌گردد، این کارمزد به میزان و ترتیبی که مقررات تعیین می‌کند به کارگزاری، شرکت سپرده‌گذاری، شرکت مدیریت فناوری، شرکت بورس (بورس تهران، بورس کالا، فرابورس و بورس انرژی) و سازمان بورس تعلق می‌گیرد.

قابل ذکر است در هنگام خرید سهام مالیاتی به فرد تعلق نمی‌گیرد و تنها در هنگام فروش سهام است که مالیات در نظر گرفته می‌شود؛ برای انواع اوراق بهادار و صندوق‌های سرمایه‌گذاری ETF و ... در بورس‌های مختلف (بورس تهران، بورس کالا، فرابورس و بورس انرژی) میزان کارمزد متفاوتی وضع شده است؛ به عنوان مثال ضرایب کارمزد خرید و فروش سهام ( و حق تقدم سهام) در بورس تهران در جدول ذیل نمایش داده شده است:

شرح کارمزد خرید فروش جمع
کارگزاران 0.00304 0.00304 0.00608
بورس (معاملات خرد) 0.000256 0.000256 0.000512
سپرده گذاری 0.000096 0.000144 0.00024
مدیریت فناوری 0.00008 0.00012 0.0002
حق نظارت سازمان 0.00024 0.00024 0.00048
مالیات 0.0 0.005 0.005
جمع کل 0.003712 0.0088 0.012512

* برای مشاهده جداول کامل کارمزد در بورس‌های مختلف می‌توانید فایل زیر را مطالعه کنید:

* اطلاعات : مآخذ ویرایش مورخ 1399/10/09 گزارش نرخ کارمزدها و خدمات در بازار سرمایه ایران تهیه شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار.


 
دستورالعمل‌ها و قوانین