شعب و دفاتر کارگزاری

به منظور ثبت نام در کارگزاری بانک رفاه کارگران و دریافت کد بورسی علاوه بر روش آنلاین می توانید مستقیما به یکی از شعب کارگزاری ، نمایندگی ها و شعب منتحب پیشخوان مراجعه کنید .