سوالات پر تکرار

منظور از صدور و ابطال چیست؟

به فرآیند سرمایه‌گذاری (خرید واحدهای صندوق) صدور و به فرآیند فروش واحدهای سرمایه‌گذاری (دریافت مبلغ سرمایه‌گذاری شده)، ابطال گفته می‌شود. صدور واحدهای صندوق‌های تحت مدیریت شرکت کارگزاری بانک رفاه از جمله (صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه، صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه، صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون) از طریق پرتال به آدرس www.refahbroker.ir/mutual-fund امکان‌پذیر است. ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه و صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون تنها از طریق پرتال و در صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه هم از طریق پرتال و هم از طریق مراجعه حضوری به هر یک از شعب بانک رفاه امکان‌پذیر است.

آیا حساب بانکی تعریف شده در حساب کاربری سرمایه‌گذار می‌تواند حساب مشترک باشد؟

خیر، حساب بانکی (که لازم است قبل از ثبت نام در پرتال در بانک رفاه افتتاح شود) برای هر سرمایه‌گذار باید به صورت انفرادی باشد و حساب مشترک نباشد.

درخواست‌ صدور در صندوق‌های سرمایه گذاری پرتال صندوق های کارگزاری بانک رفاه چه زمانی تایید می‌شود و به دارایی قبلی اضافه می‌شود؟

در صندوق نگین رفاه صدور واحدهای سرمایه‌گذاری به نرخِ روز ارائه درخواست و در روزِ کاری بعد از ثبت درخواست، تأیید می‌شود. داراییِ اضافه شده، ساعت 14 به بعدِ روز بعد از ثبت درخواست، در پرتال قابل مشاهده است. در صندوق گنجینه رفاه و بانک توسعه تعاون صدور واحدهای سرمایه‌گذاری به نرخ روزِ کاری بعد از ارائه درخواست و دو روز کاری بعد از ثبت درخواست، تایید و انجام می‌شود. داراییِ اضافه شده، ساعت 14 به بعدِ دو روز کاری بعد از ثبت درخواست، در پرتال قابل مشاهده است. (لازم به ذکر است در صندوق نگین رفاه، گنجینه رفاه، بانک توسعه تعاون پنجشنبه‌ها و روزهای تعطیل روزِ کاری صندوق محسوب نمی‌شود)

آیا صدور و ابطال واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری پرتال صندوق های کارگزاری بانک رفاه شامل کارمزد است؟

در صندوق نگین رفاه هیچ کامزدی بابت صدور و ابطال دریافت نمی‌شود. در صندوق گنجینه رفاه و بانک توسعه تعاون مبلغ 20،000ریال برای صدور از سرمایه‌گذار دریافت می‌شود و ابطال واحدها در زمان کمتر از 90 روز از تاریخِ صدور، مشمول کارمزد ابطال طبق جدول زیر است:

عنوان هزینه شرح
کارمزد صدور مبلغ 20،000 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه‌گذاری
کارمزد ابطال 1) 5% از قیمت ابطال در صورتی‌که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.
2) 4% از قیمت ابطال در صورتی‌که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از 15 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.
3) 3% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 15 روز و برابر يا كمتر از 30 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.
4) 2% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 30 روز و برابر يا كمتر از 60 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.
5) 1% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 60 روز و برابر يا كمتر از 90 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.
تذكر: ابطال واحدهاي سرمايه‌گذاري به ترتيب تاريخ از اولين واحدهاي سرمايه‌گذاري صادره صورت مي‌پذيرد ( روش اولين صادره از اولين وارده)
آیا واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری معاف از مالیات هستند؟

بله، تمام صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت شرکت کارگزاری بانک رفاه ، معاف ازمالیات می‌باشند.