سرمایه گذار حرفه ای به چه اشخاصی گفته می‌شود؟

مطابق با مصوبه هيئت مديره شرکت فرابورس ایران، سرمایه گذار حرفه ای به اشخاص حقیقی یا حقوقی گفته می‌شود که حداقل یکی از شرایط ذکر شده زیر را داشته باشد.


                                            شرایط سرمایه گذار حرفه ای

اشخاص حقیقی

شرایط سرمایه گذار حرفه ای ویژه اشخاص حقیقی:  

  • شخصی که مانده حساب يا ارزش ریالی پرتفوی وی طی ۶ ماه اخير (در انتهای هر ماه) مساوی يا بيشتر از  10 ميليارد ريال باشد.

  • شخصی که طی ۶ ماه اخير مجموع ارزش معاملات انجام شده وی در سمت خريد و فروش، ماهانه به ميزان حداقل  10 ميليارد ريال (در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران) باشد.

  • دارای یکی از مدارک علمی شامل اصول بازار سرمايه، تحليلگری، مديريت سبد اوراق بهادار، ارزشیابی اوراق بهادار (درخصوص مدارک حرفه ای بازارسرمایه، معادل مدارک پیشین)، جامعه حسابداران رسمی، کارشناسی رسمی دادگستری در رشته های بورس و اوراق بهادار، حسابداری و حسابرسی، دارندگان مدرک کارشناسی و بالاتر در تمامی گرایش های رشته های مدیریت، اقتصاد، ریاضیات مالی، حسابداری، حسابرسی و مهندسی مالی باشد، تحلیل‌گر مالی خبره (CFA)، حسابرسان داخلی (CIA)، حسابداری رسمی مديريت (CMA) و مديريت ريسک مالی (FRM) باشد، مدرک بین المللی حسابداری ACCA و CPA،

  • سابقه عضويت در هيئت مديره نهادهای مالی و یا مدیرعاملی نهادهای مالی را داشته باشد.

  • کارکنان ارکان بازار سرمایه با حداقل يک‌سال سابقه بيمه (سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس، شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسويه وجوه.)

 

اشخاص حقوقی

شرایط سرمایه گذار حرفه ای ویژه اشخاص حقوقی:

  • اشخاصی که حداقل حقوق صاحبان سهام سه سال آخر آن‌ها بيش از 10 ميليارد ريال باشد.

  • اشخاصی که گردش حساب بانکی آن‌ها طی ۶ ماه اخير به ازای هر ماه بيش از  10 ميليارد ريال باشد.

  • اشخاصی که ميانگين ارزش پرتفوی سه سال آخر آن‌ها (بر اساس ارزش پرتفوی انتهای هر ماه) بيش از 10 ميليارد ريال باشد.

  • بانک، بيمه و تمامی نهادهای مالی تحت نظارت سازمان.

  • سبدهایی که دارایی تحت مديريت (AUM) آن‌ها بيش از  ۱۰ ميليارد ريال باشد..


 

در صورت تمایل به ثبت درخواست سرمایه گذار حرفه ای، می توانید درخواست خودرا از طریق لینک زیر ثبت کنید.

ثبت درخواست سرمایه گذار حرفه ای

 

سوالات پرتکرار

 

احراز شرایط سرمایه گذار حرفه ای توسط چه نهادی انجام می‌شود؟

احراز شرايط سرمايه گذار حرفه ای توسط شرکت‌های کارگزاری صورت می‌گيرد

آیا بانک‌ها و شرکت‌های کارگزاری به عنوان سرمایه‌ گذار حرفه ای محسوب می‌شوند؟

بله بانک، بيمه و تمامی نهادهای مالی تحت نظارت سازمان به عنوان سرمایه‌ گذار حرفه ای محسوب می‌شود.

آیا اعضای هیئت مدیره نهادهای مالی به عنوان سرمایه‌ گذار حرفه ای محسوب می‌شوند؟ 

بله اشخاصی که سابقه عضويت در هيئت مديره نهادهای مالی را داشته باشد به عنوان سرمایه‌ گذار حرفه ای محسوب می‌شود