ثبت نام اشخاص حقوقی

جهت ثبت نام و دریافت کد بورسی در کارگزاری بانک رفاه کارگران ، می توانید به منظور تکمیل فرم های مورد نیاز با استفاده از گزینه فرم ثبت نام اشخاص حقوقی ، فرم هارا در قالب A4 چاپ و تکمیل نمایید و همچنین جهت مدارک موردنیاز ضمیمه فرم ها و نحوه ارسال و تحویل فرم ها به شعب کارگزاری به منظور ثبت در سیستم کارگزاری بانک رفاه کارگران با شماره های پذیرش 02141772104 ، 02141772100 و 02141772112 تماس حاصل فرمایید .