خدمات کارگزاری بانک رفاه کارگران
   
خدمات کارگزاری بانک رفاه کارگران

خدمات قابل ارائه در حوزه معاملات اوراق بهادار
 • خدمات کارگزاری اوراق بهادار در محل مشتری
 • ارائه اعتبار جهت خرید اوراق بهادار(بورس و فرابورس)
 • تخفیف کارمزد در معاملات باتوجه به قوانین و مقررات وضع شده
 • باشگاه مشتریان(ویژه مشتریان حقیقی)
 • خدمات حضوری و غیرحضوری جهت دریافت کد بورسی و ...
خدمات قابل ارائه در بورس کالا و انرژی
 • ثبت نام و اخذ غیرحضوری کد معمالات بورس کالا به وسیله سامانه EBGO
 • مشاور عرضه و پذیرش محصولات شرکت ها
 • اخذ کد معاملاتی در بورس کالا و انرژی
 • خرید و فروش کالاهای قابل معامله در بورس کالا و انرژی اعم از کالاهای کشاورزی، محصولات نفتی، پتروشیمی، صنعتی، برق، حوزه قراردادهای آتی(سکه، پسته و زعفران) و بازار فرعی
 • ارائه گزارش های تحلیلی صنعت
 • خدمات مشاوره در تمامی موضوعات مرتبط به بورس کالا و انرژی
 • ارائه اعتبار در خرید های بورس کالا و انرژی از طریق بسته های اعتباری بانک رفاه کارگران
 • تخفیف کارمزد در معاملات با توجه به قوانین و مقررات وضع شده
صندوق های سرمایه گذاری مشترک

               نوع صندوق : در اوراق بهادار با درآمد ثابت

              نوع صندوق : در سهام

             نوع صندوق : در سهام

            نوع صندوق : اختصاصی بازارگردانی