مجوز های اخذ شده کارگزاری بانک رفاه کارگران

معاملات قراردادهای آتی در بورس کالای ایران

معاملات قراردادهای آتی در بورس اوراق بهادار ایران

معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران

معاملات برخط اوراق بهادار در بورس و فرابورس

معاملات بورس انرژی

مشاوره و سبدگردانی اوراق بهادار

مشاور پذیرش شرکتها در بورس اوراق بهادار

مشاور پذیرش شرکتها در فرابورس

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون

معاملات انواع محصولات در بورس کالای ایران: رینگ های کشاورزی، نفت و پتروشیمی، فلزات و سلف موازی استاندارد محصولات فلزی