پایان عرضه اولیه معین| به هر کد چند سهم رسید؟

پایان عرضه اولیه معین| به هر کد چند سهم رسید؟

روز یک شنبه 10 تیر 5 درصد از کل سهام شرکت سهامی بیمه ایران- معین با نماد «معین»​ در فرابورس ایران به فروش رسید و این سهم قیمت 2.467 ریال را ثبت کرد.


مرحله اول؛ ورود صندوق‌ها


در مرحله اول عرضه اولیه،  هر سهم معین 2.467 ریال قیمت یافت که 85 صندوق سرمایه‌گذاری این سهم را خریداری کردند.
 

مرحله دوم ؛ ورود خریداران حقیقی و حقوقی

 

در مرحله دوم عرضه اولیه ، 3 درصد از سهام به سایر سرمایه‌گذاران به قیمت ثابت 2.467 ریال برای هر سهم فروخته شد. این قیمت ثابت بر اساس قیمت کشف‌شده در مرحله اول حراج بود. در این مرحله، 590 هزار و 567 کد حقیقی و 874 کد حقوقی سهام  شرکت سهامی بیمه ایران - معین​ را خریداری کردند، در نتیجه به هر کد  634 سهم به ارزش حدودی 157 هزارتومان اختصاص یافت.
 


آشنایی کامل با جزئیات عرضه اولیه معین ( شرکت سهامی بیمه ایران - معین )

 

نظر خود را ارسال کنید