پایان عرضه اولیه خنور| به هر کد چند سهم رسید؟

پایان عرضه اولیه خنور| به هر کد چند سهم رسید؟

روز دوشنبه 18 تیر 5 درصد از کل سهام شرکت نور ایستا پلاستیک با نماد «خنور»​ در فرابورس ایران به فروش رسید و این سهم قیمت 19.099 ریال را ثبت کرد.


مرحله اول؛ ورود صندوق‌ها


در مرحله اول عرضه اولیه،  هر سهم خنور 19.099 ریال قیمت یافت که 117 صندوق سرمایه‌گذاری این سهم را خریداری کردند.
 

مرحله دوم ؛ ورود خریداران حقیقی و حقوقی

 

در مرحله دوم عرضه اولیه ، 3 درصد از سهام به سایر سرمایه‌گذاران به قیمت ثابت 19.099 ریال برای هر سهم فروخته شد. این قیمت ثابت بر اساس قیمت کشف‌شده در مرحله اول حراج بود. در این مرحله، 795 هزار و 276 کد حقیقی و یک هزار و هفتادو یک کد حقوقی سهام  شرکت ایستا نور پلاستیک​ را خریداری کردند، در نتیجه به هر کد حقیقی  38 سهم به ارزش حدودی 73 هزارتومان اختصاص یافت.
 


آشنایی کامل با جزئیات عرضه اولیه خنور ( شرکت ایستا نور پلاستیک )

 

نظر خود را ارسال کنید