برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه کارگزاری بانک رفاه(سال مالی 1402)

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه کارگزاری بانک رفاه(سال مالی 1402)

مجمع عمومی عادی سالیانه کارگزاری بانک رفاه کارگران (منتهی به سال مالی 1402) در تاریخ 20 خرداد 1403 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار گردید. ️


به گزارش روابط عمومی کارگزاری بانک رفاه کارگران، مجمع عمومی سالانه شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران با حضور آقای دکتر سرگلزایی، عضو هیات مدیره بانک رفاه کارگران به عنوان رییس مجمع و نیز روسای ادارات سرمایه‌گذاری و امور مجامع شرکتها و نظارت بر شرکت‌های بانک رفاه کارگران به عنوان دیگر نمایندگان سهامدار عمده و نیز نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل گردید.‌ ️
در این جلسه، عباس کشوری، مدیرعامل کارگزاری بانک رفاه کارگران؛ ضمن گزارش عملکردها و دستاوردهای کارگزاری در سال 1402 به تشریح برنامه‌های استراتژیک و عملیاتی شرکت در سال جاری پرداخت.‌
در ادامه این جلسه، حسابرس قانونی گزارش مربوطه را درخصوص تایید صورت‌های مالی قرائت نمود و بدین ترتیب، نمایندگان سهامدارصورت‌های مالی سال 1402 شرکت را تصویب کردند.

 
 
مجمع عمومی 1402 کارگزاری بانک رفاه کارگران

مجمع عمومی 1402 کارگزاری بانک رفاه کارگران

مجمع عمومی 1402 کارگزاری بانک رفاه کارگران

نظر خود را ارسال کنید