پایان عرضه اولیه شفام| به هر کد چند سهم رسید؟

پایان عرضه اولیه شفام| به هر کد چند سهم رسید؟

روز چهارشنبه 26 اردیبهشت ۱5 درصد از کل سهام شرکت تولیدی و صنعتی گوهرفام با نماد «شفام»​ در بازار دوم فرابورس ایران به فروش رسید و این سهم قیمت 8.487 ریال را ثبت کرد.


مرحله اول؛ ورود صندوق‌ها


در مرحله اول عرضه اولیه،  هر سهم شفام 8.487 ریال قیمت یافت که 94 صندوق سرمایه‌گذاری این سهم را خریداری کردند.
 

مرحله دوم ؛ ورود خریداران حقیقی و حقوقی

 

در مرحله دوم عرضه اولیه ، 10 درصد از سهام به سایر سرمایه‌گذاران به قیمت ثابت 8.487 ریال برای هر سهم فروخته شد. این قیمت ثابت بر اساس قیمت کشف‌شده در مرحله اول حراج بود. در این مرحله، 754 هزار و 871 کد حقیقی و 956 کد حقوقی سهام  شرکت تولیدی و صنعتی گوهرفام​ را خریداری کردند، در نتیجه به هر کد حقیقی 132 سهم به ارزش حدودی 112 هزارتومان اختصاص یافت.
 


آشنایی کامل با جزئیات عرضه اولیه شفام ( شرکت تولیدی و صنعتی گوهرفام )

 

نظر خود را ارسال کنید