پایان عرضه اولیه آردینه| به هر کد چند سهم رسید؟

پایان عرضه اولیه آردینه| به هر کد چند سهم رسید؟

روز چهارشنبه 25 بهمن ۱۲ درصد از کل سهام شرکت نشاسته و گلوکز آردینه​ با نماد آردینه در بازار دوم فرابورس ایران به فروش رسید و این سهم قیمت 6.567  تومان را ثبت کرد.


مرحله اول؛ ورود صندوق‌ها


در مرحله اول عرضه اولیه،  هر سهم آردینه 65.673 ریال قیمت یافت که 87 صندوق سرمایه‌گذاری این سهم را خریداری کردند.
 

مرحله دوم ؛ ورود خریداران حقیقی و حقوقی

 

در مرحله دوم عرضه اولیه ، ۸ درصد از سهام به سایر سرمایه‌گذاران به قیمت ثابت 65.673 ریال برای هر سهم فروخته شد. این قیمت ثابت بر اساس قیمت کشف‌شده در مرحله اول حراج بود. در این مرحله، یک میلیون و 137 هزار 67 کد حقیقی و 1850 کد حقوقی سهام  شرکت نشاسته و گلوکز آردینه​ را خریداری کردند، در نتیجه به هر کد حقیقی 30 سهم به ارزش حدودی 197 هزارتومان اختصاص یافت.
 


آشنایی کامل با جزئیات عرضه اولیه آردینه ( شرکت نشاسته و گلوکز آردینه​ )

 

نظر خود را ارسال کنید