پایان عرضه اولیه فنر| به هر کد چند سهم رسید؟

پایان عرضه اولیه فنر| به هر کد چند سهم رسید؟

دیروز سه شنبه ۱0 بهمن ۱۲ درصد از کل سهام شرکت شرکت پارس فنر با نماد فنر در بازار دوم فرابورس ایران به فروش رسید و این سهم قیمت 861  تومان را ثبت کرد.


مرحله اول؛ ورود صندوق‌ها


در مرحله اول عرضه اولیه، 100 میلیون سهم فنر به سرمایه‌گذاران صلاحیت‌دار (صندوق‌های سرمایه‌گذاری) ارائه شد و در این مرحله هر سهم فنر 8610 ریال قیمت یافت که 76 صندوق سرمایه‌گذاری این سهم را خریداری کردند.
 

مرحله دوم ؛ ورود خریداران حقیقی و حقوقی

 
در مرحله دوم عرضه اولیه ، ۸ درصد از سهام به سایر سرمایه‌گذاران به قیمت ثابت 8610 ریال برای هر سهم فروخته شد. این قیمت ثابت بر اساس قیمت کشف‌شده در مرحله اول حراج بود. در این مرحله، یک میلیون و 59 هزار 249 کد حقیقی و 1590 کد حقوقی سهام شرکت پارس فنر را خریداری کردند، در نتیجه به هر کد حقیقی 198 سهم به ارزش حدودی 171 هزارتومان اختصاص یافت.
 
آشنایی کامل با جزئیات عرضه اولیه فنر (شرکت پارس فنر )

 

نظر خود را ارسال کنید