سود واریز شده تیر ماه | صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

سود واریز شده تیر ماه | صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

  • سود واریز شده تیرماه : 23/06%

  • معادل 25/67 % سود موثر سالانه

مزایا صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه :

  • سود روزشمار با هر میزان سرمایه (حداقل سرمایه گذاری : 120 هزارتومان)

  • فاقد جریمه برداشت زودهنگام(با حداثل ماندگاری 30 روز)

  • معاف از مالیات

  • نقدشوندگی بالا(یک روز کاری)

 
صندوق سرمایه گذار ی نگین رفاه، صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت و دارای ویژگی پرداخت سود ماهیانه است که سود آن متناسب با بازدهی واقعی صندوق به صورت روزشمار محاسبه شده و به مشتریان پرداخت می گردد.

 

نظر خود را ارسال کنید