پایان عرضه اولیه شهر | به هر خریدار شهر چند سهم رسید؟

پایان عرضه اولیه شهر | به هر خریدار شهر چند سهم رسید؟

امروز یک‌شنبه 21 خرداماه ۱۴۰2، 12 درصد از سهام گروه مالی شهر با نماد “شهر” که معادل 3/960/000/000 سهم بود، در دومین عرضه اولیه سال جدید در بورس تهران قیمت گذاری شد.

 

درعرضه اولیه سهام شرکت مذکور، بیش از 2 میلیون 328 هزار و 479 کد معاملاتی شرکت کردند و حداکثر 1863 سهم به هر کد معاملاتی اختصاص یافت.

 بنابراین میزان نقدینگی 344/000تومان برای هر کد  تخصیص یافت.


آشنایی کامل با جزئیات عرضه اولیه شهر (شرکت گروه مالی شهر)

نظر خود را ارسال کنید