پایان عرضه اولیه فصبا| به هر کد چند سهم رسید؟

پایان عرضه اولیه فصبا| به هر کد چند سهم رسید؟

شرکت فولاد صبا خلیج‌فارس با نماد «فصبا» روز چهارشنبه ۲۸ تیر در بازار دوم فرابورس سهام خود را به روش ترکیبی و در دو مرحله عرضه اولیه کرد. قیمت هر سهم این شرکت ۳۵ هزار و ۹۰۰ ریال تعیین شد.

مرحله اول؛ ورود صندوق‌ها 


صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط که شرایط عرضه اولیه فصبا را داشتند، در مرحله اول این عرضه با روش حراج قیمت هر سهم را ۳۵ هزار و ۹۰۰ ریال کشف کردند. در این فرایند، ۵۰ صندوق سرمایه‌گذاری با هم رقابت نمودند.


مرحله دوم ؛ ورود خریداران حقیقی و حقوقی

 

در نرخ کشف‌شده، سرمایه‌گذاران عمومی می‌توانستند سهام فصبا را بخرند. بنابراین، یک میلیون و ۲۶۰ هزار و ۹۸۵ نفر حقیقی و یک هزار و ۱۷۵ نفر حقوقی سهام این شرکت را در قیمت ۳۵ هزار و ۹۰۰ ریال خریداری کردند و در نتیجه به هر کد معاملاتی ۴۴ سهم به ارزش حدود 158 هزار تومان اختصاص یافت. 
 


آشنایی کامل با جزئیات عرضه اولیه فصبا (شرکت فولاد صبا خلیج فارس) 

نظر خود را ارسال کنید