پایان عرضه اولیه نیان | به هر کد چند سهم رسید؟

پایان عرضه اولیه نیان | به هر کد چند سهم رسید؟

شرکت نیان الکترونیک با نماد «نیان» در روز چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۲، سهام خود را با روش ترکیبی و در دو مرحله با قیمت ۷۹ هزار و ۶۲۵ ریال در بازار دوم فرابورس عرضه کرد.

مرحله اول و کشف قیمت توسط صندوق‌ها

در مرحله اول عرضه اولیه ، ۱۰ میلیون و ۶۷۷ هزار و ۲۰۰ سهم  معادل ۴ درصد از کل سهام، به صورت حراج به سرمایه‌گذاران واجد شرایط (صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط) فروخت. 

مرحله دوم عرضه به سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی

در مرحله دوم عرضه اولیه  ۲۱ میلیون و ۳۵۴ هزار و ۴۰۰ سهم خود را معادل ۸ درصد از کل سهام، به قیمت ثابت کشف شده به سهامداران حقیقی و حقوقی با حداکثر سهم ۵۰ سهم فروخته شد.


به هر خریدار نیان چند سهم رسید؟


درعرضه اولیه سهام شرکت نیان، یک میلیون و ۸۴۴ هزار و ۴۹ کد حقیقی و یک هزار و ۹۴۴ کد حقوقی با قیمت   7962 تومان شرکت کردند و حداکثر 12 سهم به هر کد معاملاتی رسید. بنابراین میزان نقدینگی 96/000 تومان برای هر کد تخصیص یافت.

 

آشنایی کامل با جزئیات عرضه اولیه نیان (شرکت نیان الکترونیک)
 

نظر خود را ارسال کنید