پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مالی

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مالی

حضور کارگزاری بانک رفاه کارگران در پانزدهمن نمایشگاه بیم المللی صنعت مالی(بورس، بیمه و بانک)، منتظر حضور شما همراهان گرامی هستیم.

16 لغایت 19 خرداد ماه، ساعت 8 الی 15، سالن شماره 40

نظر خود را ارسال کنید