صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

از بازار جا نمونید


صندوق سرمایه گذاری گمجینه رفاه یک سبد ارزنده از سهام است که با مدیریت حرفه ای کارگزاری بانک رفاه کارگران موفق به کسب 20/. درصد بازدهی ماهانه، 30/55 درصد بازدهی 3 ماهه و 72/33 درصد بازدهی 6 ماهه شده است.
با سرمایه گذاری در صندوق گنجینه رفاه از رشد بازار عقب نمانید.
 

نظر خود را ارسال کنید