امکان تبدیل خودکار حساب های عادی به وکالتی بانک رفاه

امکان تبدیل خودکار حساب های عادی به وکالتی بانک رفاه

در راستای تکمیل سبد خدمات و ارائه محصولات روزآمد، زین پس همزمان با ثبت نام در سامانه Ebgo ، در مرحله ثبت حساب، امکان تبدیل حساب عادی بانک رفاه به حساب وکالتی در لحظه بصورت خودکار فراهم شده است. 

نظر خود را ارسال کنید