پایان عرضه اولیه انتخاب | به هر خریدار انتخاب چند سهم رسید؟

پایان عرضه اولیه انتخاب | به هر خریدار انتخاب چند سهم رسید؟

دیروز یک‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ تعداد ۴۰۰ میلیون سهم معادل ۴ درصد از سهام شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان برای اولین بار پس از پذیرش در بازار اول فرابورس ایران در نماد انتخاب به روش ترکیبی طی دو مرحله برای سرمایه‌گذاران واجد شرایط و سایر سرمایه‌گذاران عرضه شد.
 

مرحله اول عرضه اولیه انتخاب با چه قیمتی معامله شد ؟

در مرحله اول ۲۵۰ میلیون سهم معادل ۲.۵ درصد از سهام این شرکت برای سرمایه‌گذاران واجد شرایط (صندوق‌های سرمایه‌گذاری) روی میز فروش قرار گرفت.
طی این مرحله، کشف قیمت به روش ثبت سفارش در دامنه قیمتی ۱۴ هزار و ۳۳۴ ریال تا ۱۹ هزار ریال انجام شد. به این ترتیب ۸۸ صندوق سرمایه‌گذاری در فرایند کشف قیمت انتخاب رقابت کردند و این سهم در نرخ ۱۸ هزار و ۷۱۴ ریال کشف شد.
 

مرحله دوم عرضه اولیه انتخاب با چه قیمتی معامله شد ؟

در مرحله دوم این عرضه اولیه که از ساعت ۱۲:۲۵ دیروز سفارش‌گیری آن آغاز شد، ۱۵۰ میلیون سهم معادل ۱.۵ درصد سهام انتخاب برای سایر سرمایه‌گذاران روی میز فروش رفت.
طی این مرحله نیز عموم سرمایه‌گذاران امکان خرید سهم را در نرخ کشف‌شده داشتند. بر همین اساس ۶۶۳ هزار و ۱۲۲ کد حقیقی و یک هزار و ۶۱۳ کد حقوقی طی این مرحله اقدام به خرید سهام انتخاب در قیمت ۱۸ هزار و ۷۱۴ ریال کردند.
 

در عرضه اولیه انتخاب به هر نفر چند سهم رسید؟

به هر کد معالاتی حداکثر ۲۴۸ سهم معادل ۴۶۵ هزار تومان تخصیص یافت.

نظر خود را ارسال کنید