۵ تصمیم جدید شورای عالی بورس‌

۵ تصمیم جدید شورای عالی بورس‌

در جلسه شورای عالی بورس که با حضور وزیر اقتصاد، وزیر صمت، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس و سایر اعضا برگزار شد پنج تصمیم شورا به تصویب رسید.

نظر خود را ارسال کنید