«تپسی» وارد بازار سهام شد

«تپسی» وارد بازار سهام شد

عرضه اولیه ۵ درصد از سهام شرکت پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس با تخصیص صرف به صندوق ها و بدون کف و سقف قیمتی شروع و ۹۳۸ تومان معامله شد.‌