واریز جوایز باشگاه به حساب مشتریان

واریز جوایز باشگاه به حساب مشتریان

 


▪️جوایز بیش از ۳۰۰ نفر از مشتریان باشگاه مشتریان کارگزاری بانک رفاه کارگران با نام اختصاصی «اَپِک | ارزش پلاس کارگزاری‌» به حساب ایشان واریز شد.

▪️اَپِک(باشگاه مشتریان کارگزاری بانک رفاه کارگران) با هدف ایجاد یک تجربه متمایز، در حال توسعه و خلق خدمات جدید میباشد.