سود سنواتی و حق تقدم یک میلیون سهامدار پرداخت شد.

سود سنواتی و حق تقدم یک میلیون سهامدار پرداخت شد.

مدیر اداره پرداخت سود شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از پرداخت سود سنواتی و حق تقدم استفاده نشده ۲۴ شرکت به حساب بیش از یک میلیون سهامدار خبر داد.
 

نظر خود را ارسال کنید