نخستین همایش مدیران بنگاه‌های اقتصادی برتر صندوق‌های بازنشستگی تابعه

نخستین همایش مدیران بنگاه‌های اقتصادی برتر صندوق‌های بازنشستگی تابعه

نخستین همایش مدیران بنگاه های اقتصادی برتر صندوق های بازنشستگی تابعه با حضور دکتر حجت الله عبدالملکی وزیر محترم کار پنجشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ برگزار شد. از جمله اهداف این همایش، معرفی شرکت های برتر تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فراهم آوردن بستری برای هم افزایی و توسعه تعاملات ارزش آفرين برشمرده شد و کارگزاری بانک رفاه کارگران به عنوان یکی از شرکت های برتر این مجموعه، در این همایش معرفی گردید. شایان ذکر است دکتر عبدالمالکی، وزیر محترم كار و همچنین دکتر میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از جمله سخنرانان ویژه این همایش بودند.