خلق پول بی‌پشتوانه؛ مشکل اصلی اقتصاد ایران

خلق پول بی‌پشتوانه؛ مشکل اصلی اقتصاد ایران

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به راهکارهای کوتاه مدت مجلس برای کاهش نرخ تورم اشاره کرد و گفت: مجلس و دولت باید مانع خلق پول به بهانه برخی کارها و تامین هزینه‌ها شوند. مجلس یازدهم در تلاش است که هر طور شده از خلق پول توسط بانک مرکزی و بانک‌ها جلوگیری شود.