اقدام شایسته بانک مرکزی برای فروش ارز اسکناسی شرکت‌های صادرات محور

اقدام شایسته بانک مرکزی برای فروش ارز اسکناسی شرکت‌های صادرات محور

عصر دیروز و بعد از جلسه ویژه ارزی بانک مرکزی با صرافی‌ها، تصمیم جدید بانک مرکزی برای مقابله با نوسانات ارزی در قالب بخشنامه ای به صرافی‌ها ابلاغ شد. طبق مجوز جدید بانک مرکزی، صرافی‌ها زین پس مجاز هستند تا ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخ توافقی، خریداری و به متقاضیان ارز بدون محدودیت بفروشند.‌

نظر خود را ارسال کنید