عرضه خودرو در بورس را تبدیل به قانون می‌کنیم

عرضه خودرو در بورس را تبدیل به قانون می‌کنیم

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در صورتی که دولت قبول نکند خودرو در بورس کالا عرضه شود، با طرح این موضوع در صحن، آن را به شکل قانون درخواهیم آورد.‌