بورس 24:بهبود جایگاه کارگزاری بانک رفاه کارگران در بورس‌ها و فرابورس

بورس 24:بهبود جایگاه کارگزاری بانک رفاه کارگران در بورس‌ها و فرابورس

 به گزارش رسانه بورس 24 کارگزاری بانک رفاه کارگران موفق شد که در سال 1400 سهم بازار خود را از ارزش معاملات کل بازار سرمایه نسبت به سال گذشته از ۰.۹۸ به ۱.۸۹ درصد برساند.
این کارگزاری در بین کلیه کارگزاری های فعال در بازار سرمایه در سال 1400 رتبه دهم را به خود اختصاص داد. در حالی که در سال 99 رتبه بیست و ششم را کسب کرده بود.
کارگزاری بانک رفاه کارگران با قرارگرفتن در جایگاه دهم بیشترین سهم بازار، بهترین جایگاه در ۴ ساله اخیر خود را به دست آورد.
این کارگزاری در سال 1400 موفق شد در بین ۱۸ کارگزاری‌ بانکی در مجموع بورس ها و فرابورس به رتبه دوم دست یابد.