پرداخت نشدن سود سهام عدالت برخی از مشمولان

پرداخت نشدن سود سهام عدالت برخی از مشمولان

مدیر سیستم های تسویه سهام عدالت و پرداخت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مهم ترین دلایل عدم واریز سود سهام عدالت را اعلام کرد .

نظرات شما
نظر خود را ارسال کنید