پربازده ترین صندوق با درآمد ثابت بازار را بشناسید

پربازده ترین صندوق با درآمد ثابت بازار را بشناسید

 به گزارش رسانه بورس 24 : وضعیت منفی بازار سهام تاثیر خود را بر روی صندوق های با درآمد ثابت نیز گذاشته است ، زیرا این صندوق ها بخشی از منابع خود را به سهام اختصاص داده اند. به طوری که بازدهی ماهانه، سه ماهه و شش ماهه برخی از فیکس اینکام ها منفی شده است.
اما در بین صندوق های با درآمد ثابت صندوق هایی هم هستند که شرایط مناسبی دارند.
بر اساس داده های وب سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران موسوم به فیپیران، پربازده ترین صندوق فیکس اینکام «نگین رفاه» است.
بازدهی یک ماهه این صندوق به 2.33 درصد رسیده و در بین با درآمد ثابت ها بیشترین بازدهی را در دوره یک ماهه کسب کرده است ، حال آن که شاخص بورس 3.7 درصد در همین مدت تنزل کرده است.
مدیر این صندوق کارگزاری بانک رفاه و متولی آن مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است.
ترکیب دارایی های صندوق نگین رفاه به این صورت است که 58.5 درصد از آن شامل سپرده بانکی و بیش از 29 درصد از آن شامل اوراق مشارکت است. کمتر از 9 درصد از منابع این صندوق به سهام اختصاص یافته است.
بازدهی سه ماهه نگین رفاه بیش از 4 درصد و بازده شش ماهه آن بالغ بر 8 درصد است. این صندوق در یک سال گذشته بالغ بر 18 درصد بازدهی کسب کرده است.

منبع گزارش : رسانه بورس 24


پربازده ترین صندوق

صندوق درآمد ثابت پربازده

 

نظرات شما
    ارسال نظرات پس از سه ماه غیر فعال شده است.
نظر خود را ارسال کنید