پتروشیمی شیراز و درآمد‌ صادراتی

پتروشیمی شیراز و درآمد‌ صادراتی

به گزارش گروه تحقیق بورس نیوز، شرکت پتروشیمی شیراز در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به آبان ماه سال ۱۴۰۰ مجموع درآمد‌های شناسایی‌شده طی دوره یک‌ماهه را بالغ‌بر ۱۱،۰۰۵ میلیارد ریال ارائه کرده و از ابتدای سال مالی تا انتهای آبان ماه سال جاری نیز توانسته درآمد‌های به‌دست‌آمده خود را برابر با مبلغ ۷۴،۶۲۳ میلیارد ریال به ثبت برساند. درآمد‌های این پتروشیمی در آبان ماه از فروش محصولات در بازار داخلی و صادراتی به‌دست‌آمده که عمده‌ترین درآمد شناسایی‌شده را در بازار صادراتی مشاهده می‌کنیم که ۷۲ درصد از مجموع درآمد ماهانه را به خود اختصاص داده و مابقی درآمد حاصل‌شده از فروش محصولات در بازار داخل کشور گزارش‌شده است. بر پایه این گزارش صورت گرفته، درآمد‌های شناسایی‌شده پتروشیمی شیراز در هشتمین ماه سپری‌شده از سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴۰ درصد افزایش را تجربه کرده و از ابتدای سال مالی تا انتهای آبان ماه نیز درآمد‌های این پتروشیمی با ۸۱ درصد رشد همراه بوده، لازم به ذکر است که درآمد ماهانه "شیراز" در مقایسه با مهرماه ۶ درصد رشد را در کارنامه خود به ثبت رسانده است. همان‌طور که در نمودار فوق ملاحظه می‌کنید درآمد‌های پتروشیمی شیراز در آبان ماه پس از ۲ ماه که روند نزولی را در پیش‌گرفته بود متوقف شد، بیشترین درآمدی که از ابتدای سال مالی به ثبت رسیده مربوط به مردادماه در سال جاری بوده است. بیشتر درآمدی که طی این دوره یک‌ماهه حاصل‌شده در اختیار «اوره صادراتی» با ۷،۵۶۰ میلیارد ریال بوده و نرخ فروش این محصول نیز ۱۴ میلیون تومان در ازای هر تن گزارش‌شده، درآمدزاترین محصول پتروشیمی شیراز پس از اوره صادراتی مربوط به «اوره کشاورزی» در بازار داخلی با ۲،۴۱۷ میلیارد ریال بوده که در جایگاه بعدی قرارگرفته است. پتروشیمی شیراز در آبان ماه میزان فروش محصولات خود را برابر با ۹۲،۹۹۸ تن اعلام کرده که بیشترین فروش ماهانه را در بازار صادراتی داشته، از ابتدای سال مالی تا انتهای آبان ماه نیز مقدار فروش محصولات این پتروشیمی برابر با ۱،۱۹۱،۹۹۸ تن گزارش‌شده است. بیشترین مقدار فروش ماهانه مربوط به محصول «اوره صادراتی» با ۵۳،۹۵۲ تن اعلام‌شده و «اوره کشاورزی» نیز با ۲۶،۸۳۰ تن بیشترین فروش را داشته، دراین‌بین گران‌ترین محصول "شیراز" مربوط به «اوره صادراتی» با ۱۴ میلیون تومان در ازای هر تن معامله‌شده که نسبت به ماه گذشته ۵۷ درصد افزایش نرخ را به همراه داشته است.

نظرات شما
    ارسال نظرات پس از سه ماه غیر فعال شده است.
نظر خود را ارسال کنید