فولاد خراسان شاگرد اول صادرات

فولاد خراسان شاگرد اول صادرات

گزارش‌ها‌ از صادرات بیش از ۴.۹ میلیون تن فولاد در ۸ ماه نخست امسال حکایت دارد. واحدهای بزرگ فولادی در هشت ماهه امسال بیش از ۴.۹ میلیون تن فولاد صادر کردند. بر اساس گزارش‌های منابع رسمی، میلگرد فولاد خراسان با ۱۰۸۳ درصد رشد صادرات، بالاترین درصد رشد صادرات را در میان اقلام فولادی صادراتی کشور به خود اختصاص داده است. این میزان صادرات در مقایسه با۸ ماه سال گذشته ۲۲ درصد رشد داشته است. فولاد خوزستان با بیش از ۱.۱ میلیون تن صادرات، فولاد مبارکه با بیش از ۸۱۴.۷ هزار تن صادرات و ذوب آهن اصفهان با بیش از ۷۶۶.۶ هزار تن صادرات، بهترین عملکرد را در این دوره ثبت کردند. تا پایان آبان ماه، فولاد خراسان ۵۸.۴ هزار تن میلگرد و ۷۹ هزار تن بیلت فولادی صادر کرده است. در این مدت میلگرد فولاد خراسان با رشد ۱۰۸۱ درصدی، بیشترین رشد صادرات را در بین اقلام صادراتی شرکت‌های فولادی به خود اختصاص داد. در این مدت میلگرد فولاد خراسان با رشد ۱۰۸۱ درصدی، بیشترین رشد صادرات را در بین اقلام صادراتی شرکت‌های فولادی به خود اختصاص داد.

نظرات شما
    ارسال نظرات پس از سه ماه غیر فعال شده است.
نظر خود را ارسال کنید