صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ کارگزاری بانک رفاه کارگران تصویب شد.

صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ کارگزاری بانک رفاه کارگران تصویب شد.

چهارشنبه مورخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ ‌

️مجمع عمومی سالانه شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران تشکیل و صور‌ت‌های مالی این کارگزاری در سال ۱۴۰۰ به تصویب صاحبان سهام این شرکت رسید.

️به گزارش روابط عمومی کارگزاری بانک رفاه کارگران، جلسه مجمع مزبور با حضور آقای سیدی، معاون مدیرعامل بانک رفاه کارگران در امور مالی به عنوان رییس مجمع و نیز روسای ادارات سرمایه‌گذاری و امور مجامع شرکتها و نظارت بر شرکتها به عنوان دیگر نمایندگان سهامدار عمده و نیز نمایندگانی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل گردید.‌

️در این جلسه، عباس کشوری، مدیرعامل کارگزاری بانک رفاه کارگران؛ ضمن گزارش عملکردها و دستاوردهای کارگزاری در سال ۱۴۰۰ از جمله در حوزه‌های افزایش سهم بازار، بهبود رتبه کارگزاری، افزایش سرمایه شرکت، بازآفرینی برند و تحقق اهداف سودآوری شرکت؛ به تشریح برنامه‌های استراتژیک و عملیاتی شرکت در سال جاری پرداخت.‌

در ادامه این جلسه، حسابرس قانونی گزارش مربوطه را درخصوص تایید صورت‌های مالی قرائت نمود و بدین ترتیب، نمایندگان سهامدار ضمن تقدیر از نتایج حاصله صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ این کارگزاری را مورد تصویب قرار دادند.‌